தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள்

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள் 25 Feb 2020

அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் முழு உடல் பரிசோதனை ரூபாய் நாள் ஆயிரத்துக்கு அம்மா பிளாட்டினம் பிளஸ் திட்டம்:- சென்னை அரசு பல்நோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் ரூ4000/-   அம்மா  பிளாட்டினம் பரிசோதனை... Read more