தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள்

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள் 25 Feb 2020

அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் முழு உடல் பரிசோதனை ரூபாய் நாள் ஆயிரத்துக்கு அம்மா பிளாட்டினம் பிளஸ் திட்டம்:- சென்னை அரசு பல்நோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் ரூ4000/-   அம்மா  பிளாட்டினம் பரிசோதனை... Read more

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள்

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள்

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பகுதி:-             இ- பேர்டு தொழில்நுட்ப திட்டத்தின் கீழ் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் ஆசனூர் வன கோட்டத்தில் பணியாளர்களுக்கு வன உயிரின இந்திய நிறுவனத்தால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சியில் ஆளில்லா... Read more