புவியியல் வளிமண்டல அழுத்த மண்டலங்கள், S Seven Academy

வளிமண்டலம் வளிமண்டல அழுத்த மண்டலங்கள் * வளிமண்டல அழுத்தம் ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்புள்ள புவியின் மேற்பரப்பின் உயரே உள்ள மொத்தக் காற்றின் எடை 1 கிராம் ஆகும். புவியைச் சுற்றியுள்ள காற்றின் எடை முழுவதும்... Read more

S SEVEN ACADEMY SALEM, TAMILNADU, INDIA

புவி மற்றும் அண்டம் – சூரியக் குடும்பம், S Seven Academy

அண்டத்தொகுதி பேரண்டமும் சூரியக்குடும்பமும் – I மொத்த அண்டத் தொகுதியின் அமைப்பு: பேரண்டம் (Universe) : *பல்வேறு மில்லியன் கணக்கில் அண்டங்களைக் கொண்ட தொகுப்பு பேரண்டம் எனப்படும். *இது பரந்து விரிந்து செல்கிறது. இது... Read more

Protected: சமச்சீர் 6ஆம் வகுப்பு Term – 2 பொருளியல் பாடம் “1. பொருளியல் ஓர் அறிமுகம்” வினா, விடை TNPSC, TN POLICE, TET, RRB, UPSC

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: சமச்சீர் 6ஆம் வகுப்பு Term2 குடிமையியல் 2ம் பாடம் “இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் ” வினா,விடை, விவாதம்

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு Term 2 வரலாற்றுப் பகுதியில் 3ம் பாடம் “3. குடிதலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை” வினா மற்றும் விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு Term 2 வரலாற்றுப் பகுதியில் 2ம் பாடம் “2. மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புத்தி நம்பிக்கைகளும்” வினா மற்றும் விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு Term 2 வரலாற்றுப் பகுதியில் 1ம் பாடம் “1. வட இந்தியாவில் வேதகால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும்” வினா மற்றும் விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பகுதியில் 7 பாடம் ” 7. கணினி ஓர் அறிமுகம்” வினா மற்றும் விடை “TNPSC”

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பகுதியில் 6 பாடம் ” 6. உடல் நலமும் சுகாதாரமும்” வினா மற்றும் விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு புவியியல் பகுதியில் இரண்டாம் பாடம் “நிலப்பரப்பும் பெருங்கடலும்” வினா மற்றும் விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு புவியியல் பகுதியில் முதல் பாடம் “பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம்” வினா மற்றும் விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு வரலாற்றுப் பகுதியில் நான்காம் பாடம் “தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்” வினா மற்றும் விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு வரலாற்றுப் பகுதியில் மூன்றாம் பாடம் “சிந்துவெளி நாகரிகம்” வினா மற்றும் விடை விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

Protected: தமிழ்நாடு சமச்சீர் புத்தகத்தில் 6ஆம் வகுப்பு வரலாற்றுப் பகுதியில் இரண்டாம் பாடம் “மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி” வினா மற்றும் விடை விடை

There is no excerpt because this is a protected post. Read more

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

தினசரி நிகழ்வுகள் : நாளிதழில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கிய வினா விடை 12 June 2020

All the Best – S Seven Academy, Salem All the Best – S Seven Academy, Salem Daily Current Affairs Quiz in Tamil Current Affairs in... Read more

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள்

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள் 25 Feb 2020

அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் முழு உடல் பரிசோதனை ரூபாய் நாள் ஆயிரத்துக்கு அம்மா பிளாட்டினம் பிளஸ் திட்டம்:- சென்னை அரசு பல்நோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் ரூ4000/-   அம்மா  பிளாட்டினம் பரிசோதனை... Read more

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள்

தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள்

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பகுதி:-             இ- பேர்டு தொழில்நுட்ப திட்டத்தின் கீழ் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் ஆசனூர் வன கோட்டத்தில் பணியாளர்களுக்கு வன உயிரின இந்திய நிறுவனத்தால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பயிற்சியில் ஆளில்லா... Read more

தமிழகத்தின் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோயில்கள்!

தமிழகத்தின் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோயில்கள்! பழங்கால கோயில்களை வரலாற்று நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொள்ளும் ஆவணங்களாக விளங்குகின்றன. காலங்கள் கடந்த போதிலும் தன் கம்பீரமா அழகால் இன்னும் தன் புகழை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கும் ஏராளமான... Read more